Che

(ur. 7 listopada 1849 w Boczkach, zm. 6 kwietnia 1914 w Kukl
Brak autorów.